Orders overview: Jačmeň sladovnícky ozimný

Quick order

lot
Mass order input
Filter: Jačmeň sladovnícky ozimný, SPOT
BID
Month Price Volume Incoterms Guarantee system
Čítam údaje zo servera Čítam údaje
OFFER
Month Price Volume Incoterms Guarantee system
Čítam údaje zo servera Čítam údaje
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966